Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έντυπα

Ωφελήματα των Μελών της ΟΛΤΕΚ

 

Κάρτα Νοσηλείας

Όλα τα μέλη της ΟΛΤΕΚ μπορούν να αποκτήσουν κάρτα νοσηλείας συμπληρώνοντας το Έντυπο για Έκδοση Νέας Κάρτας Νοσηλείας και αποστέλλοντας το στα Γραφεία της ΟΛΤΕΚ.

doc small Έντυπο για Έκδοση Νέας Κάρτας Νοσηλείας

 

Υπηρεσίες CYTANET

Συμπληρώνοντας τη Δήλωση για Συμμετοχή σε Υπηρεσία CYTANET μέσω ΟΛΤΕΚ, τα μέλη της Οργάνωσης μπορούν να αποκτήσουν υπηρεσίες της CYTANET σε ειδικές μειωμένες τιμές.

doc small Δήλωση για Συμμετοχή σε Υπηρεσία CYTANET μέσω ΟΛΤΕΚ

 

Εγγραφή Μέλους στην ΟΛΤΕΚ

Για την εγγραφή μέλους στην ΟΛΤΕΚ απαιτείται η συμπλήρωση του Έντυπου Υποβολής Αίτησης Εγγραφής Μέλους στην ΟΛΤΕΚ καθώς και η συμπλήρωση της Δήλωσης για Εγγραφή σε Συντεχνία και η αποστολή τους στα Γραφεία της Οργάνωσης.

doc small Έντυπο Υποβολής Αίτησης Εγγραφής Μέλους

doc small Δήλωση για Εγγραφή σε Συντεχνία

 

Επίσης, για την έκδοση ταυτότητας μέλους πρέπει να συμπληρωθεί ειδικό έντυπο και να αποσταλεί μαζί με δύο φωτογραφίες διαβατηρίου στα Γραφεία της Οργάνωσης.

doc small Έντυπο Έκδοσης Ταυτότητας Μέλους