Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Καταστατικό

Καταστατικό της Οργάνωσης Λειτουργών Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (Ο.Λ.Τ.ΕΚ.)

Κατεβάστε το κείμενο σε μορφή Ms Word κάνοντας κλικ εδώ.

Καταστατικές Αλλαγές 2003 όπως αυτές εγκρίθηκαν από τα μέλη της ΟΛΤΕΚ στην Καταστατική Συνέλευση στις 30 Μαΐου 2003

Κατεβάστε το κείμενο σε μορφή Ms Word κάνοντας κλικ εδώ.