Βασικές Αρχές για τις Μετακινήσεις Βοηθών Διευθυντών (Β.Δ.)

 1. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να μετακινεί Β.Δ. με στόχο την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών της Υπηρεσίας, με την ισόρροπη στελέχωση κατά ειδικότητα όλων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.
 2. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να μετακινεί ή να μη μετακινεί Β.Δ. για ικανοποίηση εκπαιδευτικών αναγκών, επαρκώς αιτιολογημένων.
 3. Η διεκδίκηση τοποθέτησης / μετακίνησης Β.Δ. κατά ειδικότητα, σε κάθε σχολείο, θα γίνεται με βάση τις μονάδες μετάθεσης.
 4. Οι Β.Δ. έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για συγκεκριμένα σχολεία, ανεξάρτητα αν έχει προκηρυχθεί κενή θέση στο συγκεκριμένο σχολείο.
 5. Οι Β.Δ., μετά τη συμπλήρωση 5 (πέντε) ετών συνεχούς υπηρεσίας σε ένα σχολείο, μετακινούνται.
 6. Οι Β.Δ. δε μετακινούνται σε σχολείο που υπηρετεί ο / η σύζυγος, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
 7. Οι Β.Δ., που βρίσκονται στο τελευταίο έτος της υπηρεσίας τους, δικαιούνται να παραμείνουν στο ίδιο σχολείο.
 8. Οι προαγόμενοι στη θέση Β.Δ. μετακινούνται, εκτός αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι, επαρκώς αιτιολογημένοι.
 9. Β.Δ. που συμπλήρωσε 5ετία σ’ ένα σχολείο, μπορεί να επανέλθει μετά από παρέλευση 5 (πέντε) ετών.
 10. Ενστάσεις γίνονται μέσα σε 7 (επτά) μέρες από την ανακοίνωση των μετακινήσεων.
 11. Η Αρμόδια Αρχή αποφασίζει για τις ενστάσεις, μετά από διαβουλεύσεις με την ΟΛΤΕΚ. 

 

Υπολογισμός των μονάδων μετάθεσης

Ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ενός εκπαιδευτικού είναι:

Συνολικά έτη αναγνωρισμένης υπηρεσίας (πλην των αντικαταστάσεων)

+

Σύνθεση Οικογένειας

+

Μονάδες από απόσταση και δυσμένεια των τόπων εργασίας που εργάστηκε

Υπεύθυνος Τμήματος (ΥΤ) - Μείωση 2 διδακτικών περιόδων

Οι Υπεύθυνοι Τμήματος ορίζονται με βάση τις ώρες διδασκαλίας του καθηγητή στο τμήμα. Δεν αποκλείεται καμιά ειδικότητα. Προτιμούνται όσοι διδάσκουν τις πιο πολλές ώρες σ’ ολόκληρο το τμήμα. Στη Β’ και Γ’ Λυκείου λαμβάνεται υπόψη και η σύσταση του τμήματος. Ένας καθηγητής δε μπορεί να είναι υπεύθυνος για περισσότερα του ενός τμήματος. Δεν ορίζεται επίσης, συνυπεύθυνος τμήματος.

Βλέπε άρθρο 25 του Κανονισμού των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κ.Δ.Π. 310/90 έκδοση ΟΕΛΜΕΚ.

Ωράριο προσωπικού ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας

 

Διευθυντές   0 διδ. περίοδοι
Βοηθός Διευθυντής Α’ Μέχρι 6 χρόνια 10 διδ. περίοδοι
  Με περισσότερα από 6 χρόνια σαν Β.Δ.Α’
ή 12 χρόνια σαν Β.Δ.Α’ και Β.Δ. μαζί
8 διδ. περίοδοι
Βοηθός Διευθυντής μέχρι 4 9/12 χρόνια 14 διδ. περίοδοι
  από 4 10/12 – 9 9/12 12 διδ. περίοδοι
  από 9 10/12 και άνω 10 διδ. περίοδοι
Καθηγητής 0 – 7 9/12 χρόνια 24 διδ. περίοδοι
  7 10/12 – 15 9/12 χρόνια 22 διδ. περίοδοι
  15 10/12 – 19 9/12 χρόνια 20 διδ. περίοδοι
  19 10/12 χρόνια και άνω 18 διδ. περίοδοι

Έβδομη Περίοδος Διδασκαλίας

Κανένας καθηγητής ή εκπαιδευτής δε πρέπει να διδάσκει περισσότερες από τρεις εβδόμες περιόδους τη βδομάδα. Οι Βοηθοί Διευθυντές (Β.Δ.) και οι Β.Δ.Α’ διδάσκουν μέχρι μια έβδομη περίοδο την βδομάδα.

Αναπληρώσεις

Οι καθηγητές και εκπαιδευτές αναλαμβάνουν μέχρι επτά περιόδους το χρόνο αναπλήρωση καθηγητών ή εκπαιδευτών που απουσιάζουν (άρθρο 24(4) ΚΔΠ 310/90)

i. Στα Γυμνάσια οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν επτά (7) αντικαταστάσεις – αναπληρώσεις καθηγητών που απουσιάζουν.

ii. Στα Λύκεια οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν επτά (7) αναπληρώσεις / δημιουργικές απασχολήσεις των μαθητών τους. Με βάση την εγκύκλιο του ΥΠΠ ημερομηνίας 10/09/2007 οι καθηγητές μπορούν να αξιοποιήσουν το χρόνο αναπλήρωσης με δραστηριότητες είτε εντός της τάξης είτε εκτός, με την προϋπόθεση ότι έχουν την ευθύνη της επίβλεψης κατά τρόπο που δεν παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

iii. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε δύο ή περισσότερα σχολεία δεν μπορούν να αναλάβουν πέραν των τριών διδακτικών εβδόμων περιόδων. Γι’ αυτό πρέπει να γίνεται συνεννόηση των εμπλεκομένων σχολείων για σωστό επιμερισμό των μέχρι τριών εβδόμων διδακτικών περιόδων.

Η Οργάνωσή μας τονίζει ότι, μετά τη συμπλήρωση των 7 αναπληρώσεων, κανένας καθηγητής δεν είναι υποχρεωμένος να αναλάβει επιπρόσθετες αναπληρώσεις και ως εκ τούτου θεωρούμε αντιδεοντολογικό να ζητείται από αυτούς έμμεσα ή άμεσα να αναλάβουν αναπληρώσεις, πέραν του καθορισμένου από τη Νομοθεσία αριθμού.

ΠΡΟΣΦΑΤΑΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕΜΑΖΙ ΜΑΣ

Location Χρυσάνθου Μυλωνά 7
2014 Στρόβολος, Κύπρος
Phone+(357) 22 499127
Phone+(357) 22 499156
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Skype http://skype.com/yourskypename

ΩΡΕΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δευτέρα8:00πμ - 14:00μμ
Τρίτη8:00πμ - 14:00μμ
Τετάρτη8:00πμ - 14:00μμ
Πέμπτη8:00πμ - 14:00μμ
Παρασκευή8:00πμ - 14:00μμ
ΣάββατοΚΛΕΙΣΤΑ
ΚυριακήΚΛΕΙΣΤΑ