Έβδομη Περίοδος Διδασκαλίας

Κανένας καθηγητής ή εκπαιδευτής δε πρέπει να διδάσκει περισσότερες από τρεις εβδόμες περιόδους τη βδομάδα. Οι Βοηθοί Διευθυντές (Β.Δ.) και οι Β.Δ.Α’ διδάσκουν μέχρι μια έβδομη περίοδο την βδομάδα.

Αναπληρώσεις

Οι καθηγητές και εκπαιδευτές αναλαμβάνουν μέχρι επτά περιόδους το χρόνο αναπλήρωση καθηγητών ή εκπαιδευτών που απουσιάζουν (άρθρο 24(4) ΚΔΠ 310/90)

i. Στα Γυμνάσια οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν επτά (7) αντικαταστάσεις – αναπληρώσεις καθηγητών που απουσιάζουν.

ii. Στα Λύκεια οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν επτά (7) αναπληρώσεις / δημιουργικές απασχολήσεις των μαθητών τους. Με βάση την εγκύκλιο του ΥΠΠ ημερομηνίας 10/09/2007 οι καθηγητές μπορούν να αξιοποιήσουν το χρόνο αναπλήρωσης με δραστηριότητες είτε εντός της τάξης είτε εκτός, με την προϋπόθεση ότι έχουν την ευθύνη της επίβλεψης κατά τρόπο που δεν παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

iii. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε δύο ή περισσότερα σχολεία δεν μπορούν να αναλάβουν πέραν των τριών διδακτικών εβδόμων περιόδων. Γι’ αυτό πρέπει να γίνεται συνεννόηση των εμπλεκομένων σχολείων για σωστό επιμερισμό των μέχρι τριών εβδόμων διδακτικών περιόδων.

Η Οργάνωσή μας τονίζει ότι, μετά τη συμπλήρωση των 7 αναπληρώσεων, κανένας καθηγητής δεν είναι υποχρεωμένος να αναλάβει επιπρόσθετες αναπληρώσεις και ως εκ τούτου θεωρούμε αντιδεοντολογικό να ζητείται από αυτούς έμμεσα ή άμεσα να αναλάβουν αναπληρώσεις, πέραν του καθορισμένου από τη Νομοθεσία αριθμού.

Ταυτότητα Εκπαιδευτικού

Κάθε εκπαιδευτικός με την εγγραφή του στην ΟΛΤΕΚ έχει το δικαίωμα να ζητήσει εκπαιδευτική ταυτότητα την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί πιθανόν για δωρεάν είσοδο σε Μουσεία του εξωτερικού και για εκπτώσεις σε διάφορα βιβλιοπωλεία της Κύπρου. Η ταυτότητα εκδίδεται με υποβολή σχετικής αίτησης στα γραφεία της ΟΛΤΕΚ.

Δωρεάν Φοίτηση στα Κ.Ι.Ε.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να εγγράφονται με μικρό χρηματικό ποσό και να παρακολουθούν χωρίς δίδακτρα μαθήματα της επιλογής τους στα Κ.Ι.Ε..

Διακοπές Μελών ΟΛΤΕΚ

Η Οργάνωση διαθέτει προς ενοικίαση με χαμηλό κόστος διαμερίσματα στην Πάφο και Πλάτρες σε συνεργασία με την ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ. Αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των ιστοσελίδων των δύο συντεχνιών και εξετάζονται σύμφωνα με τα καθορισθέντα από την κάθε Οργάνωση κριτήρια.

Όροι Υπηρεσίας Έκτακτου Εκπαιδευτικού

Συμμόρφωση προς Κανονισμούς: Ο εκπαιδευτικός υπόκειται στις διατάξεις των περί της Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων και οποιονδήποτε σχετικών κανονισμών, όπως και στις οδηγίες, εγκυκλίους και άλλες διατάξεις των εκπαιδευτικών αρχών.


Άδεια απουσίας: Σε έκτακτο εκπαιδευτικό του οποίου η απασχόληση υπερβαίνει τους 3 συνεχείς μήνες μπορεί να παραχωρηθεί, για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, άδεια απουσίας με πλήρης απολαβές μιας εργάσιμης ημέρας για κάθε μήνα απασχόλησης με ανώτατο όριο 10 εργάσιμες ημέρες, ύστερα από έγκριση του Διευθυντή του οικείου τμήματος εκπαίδευσης.


Άδεια ασθενείας / ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Ο έκτακτος εκπαιδευτικός του οποίου η απασχόληση είναι διάρκειας ενός σχολικού έτους δικαιούται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 28 ημέρες άδειας ασθενείας με πλήρεις απολαβές. Επιπρόσθετα δικαιούνται παράταση της άδειας αυτής για 14 ημέρες με πλήρεις απολαβές, καθώς και 42 μέρες χωρίς απολαβές, ύστερα από σύσταση ιατρικού συμβουλίου:

Νοείται ότι θα ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες όπως και στην περίπτωση των μονίμων εκπαιδευτικών λειτουργών, δηλαδή άδεια ασθενείας θα παραχωρείται μετά από προσκόμιση πιστοποιητικού ασθενείας από ιατρικό λειτουργό, ενώ παράταση άδειας ασθενείας θα παραχωρείται μετά από σύσταση ιατρικού συμβουλίου.


ΠΡΟΣΦΑΤΑΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕΜΑΖΙ ΜΑΣ

Location Χρυσάνθου Μυλωνά 7
2014 Στρόβολος, Κύπρος
Phone+(357) 22 499127
Phone+(357) 22 499156
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Skype http://skype.com/yourskypename

ΩΡΕΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δευτέρα8:00πμ - 14:00μμ
Τρίτη8:00πμ - 14:00μμ
Τετάρτη8:00πμ - 14:00μμ
Πέμπτη8:00πμ - 14:00μμ
Παρασκευή8:00πμ - 14:00μμ
ΣάββατοΚΛΕΙΣΤΑ
ΚυριακήΚΛΕΙΣΤΑ