Άδεια Χωρίς Απολαβές

Άδεια χωρίς απολαβές, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή όχι, παραχωρείται σε εκπαιδευτικό λειτουργό σύμφωνα με διατάξεις που καθορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η χρονική περίοδος κατά την οποία εκπαιδευτικός λειτουργός βρίσκεται με άδεια χωρίς απολαβές δεν λογίζεται υπηρεσία, εκτός αν η άδεια αυτή χορηγήθηκε για λόγους δημόσιου συμφέροντος (Κ.Δ.Π. 382/97, άρθρο 10)

Εκπαιδευτική Άδεια

Εκπαιδευτικός λειτουργός, που εξασφαλίζει υποτροφία για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό από, μέσω, ή με την έγκριση της Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε άλλης αρχής που εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνει εκπαιδευτική άδεια για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Όμοια, εκπαιδευτικός λειτουργός που εξασφαλίζει άδεια μετάβασης στο εξωτερικό για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση, λαμβάνει άδεια χωρίς απολαβές για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Άδεια Απουσίας Για Προσωπικούς ή Οικογενειακούς Λόγους

Με βάση τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση αδειών) Κανονισμούς του 1993 – (Κ.Δ.Π. 307/93), σε μόνιμο εκπαιδευτικό λειτουργό μπορεί να παραχωρηθεί άδεια απουσίας με απολαβές μέχρι δώδεκα εργάσιμες ημέρες κάθε σχολικό έτος, μόνο για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους που εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. Με βάση τους Όρους Υπηρεσίας των Έκτακτων Εκπαιδευτικών, οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί με ετήσια απασχόληση δικαιούνται άδεια απουσίας με απολαβές μέχρι δέκα εργάσιμες μέρες.

Η άδεια απουσίας εγκρίνεται από το Διευθυντή του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης ή από εξουσιοδοτημένο από αυτό λειτουργό, μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού. Ο διευθυντής του σχολείου δικαιούται να παραχωρεί άδεια απουσίας μιας ημέρας, μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ημέρες για κάθε σχολικό έτος.

Επειδή είναι αδύνατο να αναφερθούν όλες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εκπαιδευτικοί λειτουργοί ζητούν άδεια απουσίας για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, αναφέρονται εκείνες που παρουσιάζονται πιο συχνά και η υφιστάμενη πολιτική/πρακτική στην παραχώρησή τους. Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις που εγκρίνεται άδεια από την αρμόδια αρχή, η άδεια παραχωρείται νοουμένου ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι 12 εργάσιμες μέρες.

Άδεια Ασθενείας

Άδεια ασθενείας μέχρι δύο ημέρες κάθε φορά (εφόσον δεν ξεπερνά τις οκτώ συνολικά ημέρες τη σχολική χρονιά) μπορεί να εγκριθεί και αργότερα από το Υπουργείο χωρίς πιστοποιητικό γιατρού, με τη συμπλήρωση ειδικού τύπου από τον εκπαιδευτικό μόλις επιστρέψει στην εργασία του. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να προηγείται ή να έπεται Κυριακής, Δημόσιας, Θρησκευτικής ή σχολικής αργίας, άδειας απουσίας ή άδειας ασθενείας.

Η άδεια αυτή υπολογίζεται μέσα στην άδεια ασθενείας που δικαιούται ο εκπαιδευτικός.

Άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές μπορεί να παραχωρηθεί, με βάση πιστοποιητικό από αρμόδιο Ιατρικό Λειτουργό, μέχρι 42 εργάσιμες ημέρες σε κάθε σχολικό έτος.

Αν εκπαιδευτικός είναι ασθενής πέραν των 42 ημερών, εξετάζεται από κυβερνητικό ιατροσυμβούλιο το οποίο μπορεί να συστήσει χορήγηση και άλλης άδειας ασθενείας ως παράταση της άδειας ασθενείας με πλήρεις απολαβές για περίοδο μέχρι 6 μήνες (βλέπε άρθρο 6 της Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας σελ. 215 χορήγηση αδειών έκδοση ΟΕΛΜΕΚ/2004).

Γονική Άδεια

Σύμφωνα με τον περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο του 2012 κάθε γονέας εργοδοτούμενος, άντρας ή γυναίκα, δικαιούται να λάβει συνολική γονική άδεια χωρίς απολαβές μέχρι δεκαοκτώ (18) εβδομάδες με σκοπό τη φροντίδα και ανατροφή του κάθε παιδιού του μέχρι τη συμπλήρωση του ογδόου (8ου) έτους της ηλικίας του. Στις περιπτώσεις χήρων γονέων η χρονική διάρκεια της άδειας αυξάνεται σε εικοσιτρείς (23) εβδομάδες. Η γονική άδεια μπορεί να λαμβάνεται με ελάχιστη διάρκεια μιας (1) εβδομάδας και μέγιστη διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων, ανά ημερολογιακό έτος, στις περιπτώσεις ενός ή δύο παιδιών, ή επτά (7) εβδομάδων για τρία ή περισσότερα παιδιά.

pdf ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠ)

pdf ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Άδεια Μητρότητας

Οι έγκυες εκπαιδευτικοί λειτουργοί υποχρεούνται όπως μετά τη συμπλήρωση του 3ου μήνα εγκυμοσύνης τους και προτού συμπληρώσουν τον 4ο μήνα προσκομίσουν στο Υπουργείο Παιδείας βεβαίωση από αρμόδιο Ιατρικό Λειτουργό, που να αναφέρει την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού.

Η άδεια μητρότητας είναι συνολικής διάρκειας 18 συναπτών εβδομάδων από τις οποίες οι 12 εβδομάδες είναι με πλήρεις απολαβές, μείον το επίδομα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (75% του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού του προηγούμενου έτους) και οι 6 εβδομάδες μόνο με επίδομα από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, νοουμένου ότι θα συμπληρώσετε κατάλληλα την «Αίτηση για Επίδομα Μητρότητας» πριν την έναρξη της άδειας μητρότητας και την αποστείλετε έγκαιρα στο Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας.

Αν η αίτηση για επίδομα μητρότητας υποβληθεί μετά τον τοκετό, ακόμα και σε πρόωρο τοκετό, τότε θα γίνει αναπροσαρμογή της άδειας ανάλογα με την έγκριση των Κοινωνικών Ασφαλίσεων που μπορεί να είναι μέχρι και τρεις εβδομάδες λιγότερη.

ΠΡΟΣΦΑΤΑΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕΜΑΖΙ ΜΑΣ

Location Χρυσάνθου Μυλωνά 7
2014 Στρόβολος, Κύπρος
Phone+(357) 22 499127
Phone+(357) 22 499156
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Skype http://skype.com/yourskypename

ΩΡΕΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δευτέρα8:00πμ - 14:00μμ
Τρίτη8:00πμ - 14:00μμ
Τετάρτη8:00πμ - 14:00μμ
Πέμπτη8:00πμ - 14:00μμ
Παρασκευή8:00πμ - 14:00μμ
ΣάββατοΚΛΕΙΣΤΑ
ΚυριακήΚΛΕΙΣΤΑ