Τακτική Συνέλευση γραφείου Λεμεσού

Πληροφορούνται τα μέλη της ΟΛΤΕΚ του Γραφείου Λεμεσού ότι η Τακτική Συνέλευση του Γραφείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 5:00 μ.μ. στην Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.  Λογοδοσία από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γραφείου για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε

2.  Θέματα που υποβλήθηκαν κανονικά από τα μέλη

3.  Διάφορα

Για την Επιτροπή Γραφείου Λεμεσού

                         

                     Γιώργος Πρωτοπαπάς                              Αθηνή Γιώργος

                     (Πρόεδρος)                                                   (Γραμματέας)

Σημείωση:

Μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν θέματα για συζήτηση στη Τακτική Συνέλευση, πρέπει να τα υποβάλουν γραπτώς στο Γραμματέα του Γραφείου το αργότερο οκτώ (8) μέρες πριν (3/11/2020) από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσής μας, μετά από παρέλευση μισής ώρας, όσα μέλη παρευρεθούν στην Τακτική Συνέλευση αποτελούν απαρτία.

Τακτική συνέλευση γραφείου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς

Πληροφορούνται τα μέλη της ΟΛΤΕΚ του Γραφείου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς ότι η Τακτική Συνέλευση του Γραφείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 5:00 μ.μ. στην Τεχνική Σχολή Πάφου.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.   Λογοδοσία από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γραφείου για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε

2.   Θέματα που υποβλήθηκαν κανονικά από τα μέλη

3.   Διάφορα

για την Επιτροπή Γραφείου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς

                   Χρυσόστομος Καμπούρης                                         Κυριάκος Θαλασσινός

                   (Πρόεδρος)                                                                 (Γραμματέας)

Σημείωση:

Μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν θέματα για συζήτηση στη Τακτική Συνέλευση, πρέπει να τα υποβάλουν γραπτώς στο Γραμματέα του Γραφείου το αργότερο οκτώ (8) μέρες πριν (3/11/2020) από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης.

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσής μας, μετά από παρέλευση μισής ώρας, όσα μέλη παρευρεθούν στην Τακτική Συνέλευση αποτελούν απαρτία.

Kοινή συνάντηση ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ 16.10.20

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ πραγματοποίησαν σήμερα την πρώτη κοινή συνάντηση μετά τις πρόσφατες εκλογές της ΟΕΛΜΕΚ και της ΠΟΕΔ. Οι τρεις Οργανώσεις επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους για συνέχιση της στενής συνεργασίας που οικοδομήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συμφώνησαν να είναι σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό, στην προσπάθειά τους να επιλυθεί επιτέλους το συνταξιοδοτικό ζήτημα των εκπαιδευτικών που μονιμοποιήθηκαν μετά τον Οκτώβριο 2011.

Συγκεκριμένα, εκφράζουν την αποφασιστικότητά τους, εάν χρειαστεί και με δυναμικό τρόπο, με στόχο να πιεστεί η Κυβέρνηση να επιλύσει, μετά από 9 χρόνια, το σοβαρό αυτό πρόβλημα, όπως είχε δεσμευτεί επανειλημμένως.

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις επαναλαμβάνουν τον στόχο τους, για ένταξη όλων των συναδέλφων που παραμένουν ανασφάλιστοι μετά το 2011 σε Κρατικό Συνταξιοδοτικό Σχέδιο, το οποίο θα διασφαλίζει ίσα δικαιώματα για όλους τους συναδέλφους.

Για το λόγο αυτό οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις θα πραγματοποιήσουν συνάντηση με την ΠΑΣΥΔΥ, τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, Μαθητές και Μαθήτριες,
Η Παγκόσμια Μέρα των Εκπαιδευτικών, η 5η Οκτωβρίου κάθε χρόνου, όπως ορίστηκε από το 1994 από την UNESCO και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα των Εκπαιδευτικών. Είναι μια ευκαιρία για να τιμηθεί το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού και για να προωθηθεί η Διακήρυξη της UNESCO και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO), που αφορά στο εργασιακό καθεστώς του Εκπαιδευτικού (1966), καθώς και η Διακήρυξη της UNESCO, που αφορά στο καθεστώς των Εκπαιδευτικών Λειτουργών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1997). Οι διακηρύξεις αυτές αποτελούν διεθνή πρότυπα για το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού και πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού από τις Κυβερνήσεις και τους εργοδότες στις χώρες, τουλάχιστον, που υπέγραψαν τις εν λόγω διακηρύξεις, μια εκ των οποίων είναι και η Κύπρος.
Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ θεωρούμε ότι καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη για αναγνώριση της αξίας και της προσφοράς του εκπαιδευτικού από την ίδια την κοινωνία και ενίσχυσης του επαγγελματικού του κύρους. Ειδικά φέτος μέσα από την κρίση της πανδημίας του Covid-19 οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν την ευθύνη της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης σ’ ένα εντελώς διαφορετικό και πρωτόγνωρο περιβάλλον, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας εντός της σχολικής κοινότητας.
Ο ηγετικός ρόλος που αναλογεί στους εκπαιδευτικούς, έχει αναδειχθεί μέσα από τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν καταβάλει (αλλά και που συνεχίζουν να καταβάλλουν καθημερινά) για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Επιπρόσθετα, η πανδημία έχει αναδείξει και την επιτακτική ανάγκη για επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των συνθηκών εργασίας και μάθησης, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και καλύτερες προοπτικές για το δημόσιο σχολείο.
Η εργοδοτική πλευρά, έχει υποχρέωση και καθήκον να διασφαλίσει την εκτίμηση, την αναγνώριση και τον σεβασμό προς τους Εκπαιδευτικούς για το πολυδιάστατο έργο που επιτελούν. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται και η παροχή αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, οι οποίες προϋποθέτουν (μεταξύ άλλων) επαρκείς πόρους για την Εκπαίδευση και τα σχολεία, ασφαλές και υγιές εργασιακό (σχολικό) περιβάλλον, ακαδημαϊκή ελευθερία, επαγγελματική αυτονομία, εμπιστοσύνη στον Εκπαιδευτικό, υψηλής ποιότητας αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση και συνεχή ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη.
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικού, η φωνή των εκπαιδευτικών πρέπει να ακουστεί και να αποτελεί μια ακόμα υπόμνηση προς τις Κυβερνήσεις για τον σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών στην κοινωνία για το πολύτιμο διδακτικό και παιδαγωγικό έργο που προσφέρουν σε χιλιάδες μαθητές.

Από τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις
ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ - ΟΛΤΕΚ

Ανακοίνωση για Ναγκόρνο Καραμπάχ

Η ΟΛΤΕΚ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απρόκλητη επίθεση του Αζερμπαϊτζάν ενάντια στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και στον Αρμενικό λαό.  Το Αζερμπαϊζάν υποκινούμενο από την τουρκική επεκτατική πολιτική, βομβαρδίζει αδιάκριτα μέχρι και πολιτικούς στόχους με θύματα αμάχους.

Καλούμε την διεθνή κοινότητα να ενεργήσει άμεσα έτσι ώστε να σταματήσει το αιματοκύλισμα.

Η ΟΛΤΕΚ καλεί τα μέλη της όπως συμμετέχουν στην εκδήλωση που διοργανώνει η Αρμενική κοινότητα η ώρα 17:00 έξω από την Ρωσική πρεσβεία .

Ανακοίνωση - Η ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να εξευτελίζει τα Θεία

Η Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου (ΟΛΤΕΚ) καταδικάζει απερίφραστα τις βλάσφημες εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες.

Το δικαίωμα του οποιουδήποτε να εκφράζεται ελεύθερα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας, δεδομένου βέβαια ότι δεν καταπατούνται δικαιώματα άλλων. Στην περίπτωση, όμως, που εξετάζουμε παρατηρείται μια βάναυση προσβολή του μεγαλύτερου μέρους του Κυπριακού Λαού. Είναι απορίας άξιον πώς ένας άνθρωπος που θέλει να λέει ότι είναι και καλλιτέχνης, νιώθει την ανάγκη να προσβάλλει με τον χείριστο τρόπο τους Χριστιανούς αυτού του τόπου, χωρίς ίχνος ευαισθησίας και σεβασμού για τα αισθήματα και τα πιστεύω του λαού μας και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι οι δικές του απόψεις και πεποιθήσεις.

Το ερώτημα για το ποια είναι τα όρια της ελευθερίας έκφρασης της τέχνης είναι στην εποχή μας περισσότερο περίπλοκο από ότι σε κάθε άλλη εποχή. Η άποψη ότι η ελευθερία της τέχνης είναι απεριόριστη χρειάζεται διευκρίνιση. Η ελευθερία αυτή είναι άνευ ορίων με την έννοια ότι δεν μπορεί να οριστεί εκ των προτέρων. Η τέχνη έχει όρια και δεν έχει δικαίωμα να τα υπερβαίνει και να θίγει τα ιερά και τα όσια. Τα όρια αυτά είναι εσωγενή και τα επιβάλλει η ίδια η φύση της τέχνης. Τα όρια της κοινωνικής ελευθερίας της τέχνης δεν είναι διαφορετικά από εκείνα κάθε άλλης ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο πραγματικός καλλιτέχνης οφείλει να γνωρίζει ότι η παραβίαση των ορίων της κοινωνικής ελευθερίας από ένα έργο τέχνης αποβαίνει τελικά εις βάρος της καλλιτεχνικής του ποιότητας και συνεπώς υπονομεύει την κοινωνική του δραστικότητα.

Σίγουρα θα ήταν λιγότερο επώδυνο, αν ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης δεν ήταν συνάμα και διευθυντής σε ένα δημόσιο σχολείο, στο οποίο φοιτούν παιδιά από δώδεκα μέχρι δέκα πέντε χρονών. Διερωτόμαστε τι θα σκέφτεται ένα δωδεκάχρονο παιδί, όταν θα συναντά τον συγκεκριμένο διευθυντή στην αυλή του σχολείου του. Πόση σύγχυση άραγε έχει προκαλέσει στους μαθητές του; Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τα ήθη, έθιμα και τις αξίες της κυπριακής κοινωνίας;    

Ο καθένας μπορεί να κάνει ότι θέλει, φτάνει να σέβεται και τους συμπολίτες του. Γνώριζε ότι η χριστιανική κυπριακή κοινωνία δεν ήθελε να δει τα «έργα» του. Απλώς δεν τον ενδιέφερε. Αυτό όμως δεν λέγεται δημοκρατία. Το πολίτευμά μας δεν προσβάλλεται ούτε παραβιάζεται με το να απαιτεί από την ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία να σέβεται κάποιες αξίες και θεσμούς.

ΠΡΟΣΦΑΤΑΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕΜΑΖΙ ΜΑΣ

Location Χρυσάνθου Μυλωνά 7
2014 Στρόβολος, Κύπρος
Phone+(357) 22 499127
Phone+(357) 22 499156
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Skype http://skype.com/yourskypename

ΩΡΕΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δευτέρα8:00πμ - 14:00μμ
Τρίτη8:00πμ - 14:00μμ
Τετάρτη8:00πμ - 14:00μμ
Πέμπτη8:00πμ - 14:00μμ
Παρασκευή8:00πμ - 14:00μμ
ΣάββατοΚΛΕΙΣΤΑ
ΚυριακήΚΛΕΙΣΤΑ