Τακτική συνέλευση Γραφείου Λευκωσίας-Μόρφου-Ξερού

Πληροφορούνται τα μέλη της ΟΛΤΕΚ του Γραφείου Λευκωσίας-Μόρφου-Ξερού ότι η Τακτική Συνέλευση του Γραφείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 5:00 μ.μ. στην Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.   Λογοδοσία από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γραφείου για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε

2.   Θέματα που υποβλήθηκαν κανονικά από τα μέλη

3.   Διάφορα

Για την Επιτροπή Γραφείου Λευκωσίας-Μόρφου-Ξερού

                          Πάνος Ζαχαρία                                                Αλέκος Αλεξάνδρου

                          (Πρόεδρος)                                                     (Γραμματέας)

Σημείωση:

Μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν θέματα για συζήτηση στη Τακτική Συνέλευση, πρέπει να τα υποβάλουν γραπτώς στο Γραμματέα του Γραφείου το αργότερο οκτώ (8) μέρες πριν (3/11/2020) από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσής μας, μετά από παρέλευση μισής ώρας, όσα μέλη παρευρεθούν στην Τακτική Συνέλευση αποτελούν απαρτία.

Τακτική Συνέλευση γραφείου Λάρνακας Αμμοχώστου

Πληροφορούνται τα μέλη της ΟΛΤΕΚ του Γραφείου Λάρνακας – Αμμοχώστου ότι η Τακτική Συνέλευση του Γραφείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 5:00 μ.μ. στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.   Λογοδοσία από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γραφείου για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε

2.   Θέματα που υποβλήθηκαν κανονικά από τα μέλη

3.   Διάφορα

Για την Επιτροπή Γραφείου Λάρνακας - Αμμοχώστου

                        Ιάκωβος Κουμή                                                         Κυριακή Χριστοφίδου

                        (Πρόεδρος)                                                               (Γραμματέας)

Σημείωση:

Μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν θέματα για συζήτηση στη Τακτική Συνέλευση, πρέπει να τα υποβάλουν γραπτώς στο Γραμματέα του Γραφείου το αργότερο οκτώ (8) μέρες πριν (3/11/2020) από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσής μας, μετά από παρέλευση μισής ώρας, όσα μέλη παρευρεθούν στην Τακτική Συνέλευση αποτελούν απαρτία.Πληροφορούνται τα μέλη της ΟΛΤΕΚ του Γραφείου Λάρνακας – Αμμοχώστου ότι η Τακτική Συνέλευση του Γραφείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 5:00 μ.μ. στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας.

Τακτική Συνέλευση γραφείου Λεμεσού

Πληροφορούνται τα μέλη της ΟΛΤΕΚ του Γραφείου Λεμεσού ότι η Τακτική Συνέλευση του Γραφείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 5:00 μ.μ. στην Α΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.  Λογοδοσία από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γραφείου για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε

2.  Θέματα που υποβλήθηκαν κανονικά από τα μέλη

3.  Διάφορα

Για την Επιτροπή Γραφείου Λεμεσού

                         

                     Γιώργος Πρωτοπαπάς                              Αθηνή Γιώργος

                     (Πρόεδρος)                                                   (Γραμματέας)

Σημείωση:

Μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν θέματα για συζήτηση στη Τακτική Συνέλευση, πρέπει να τα υποβάλουν γραπτώς στο Γραμματέα του Γραφείου το αργότερο οκτώ (8) μέρες πριν (3/11/2020) από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσής μας, μετά από παρέλευση μισής ώρας, όσα μέλη παρευρεθούν στην Τακτική Συνέλευση αποτελούν απαρτία.

Τακτική συνέλευση γραφείου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς

Πληροφορούνται τα μέλη της ΟΛΤΕΚ του Γραφείου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς ότι η Τακτική Συνέλευση του Γραφείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 5:00 μ.μ. στην Τεχνική Σχολή Πάφου.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.   Λογοδοσία από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γραφείου για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε

2.   Θέματα που υποβλήθηκαν κανονικά από τα μέλη

3.   Διάφορα

για την Επιτροπή Γραφείου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς

                   Χρυσόστομος Καμπούρης                                         Κυριάκος Θαλασσινός

                   (Πρόεδρος)                                                                 (Γραμματέας)

Σημείωση:

Μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν θέματα για συζήτηση στη Τακτική Συνέλευση, πρέπει να τα υποβάλουν γραπτώς στο Γραμματέα του Γραφείου το αργότερο οκτώ (8) μέρες πριν (3/11/2020) από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης.

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσής μας, μετά από παρέλευση μισής ώρας, όσα μέλη παρευρεθούν στην Τακτική Συνέλευση αποτελούν απαρτία.

Kοινή συνάντηση ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ 16.10.20

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ πραγματοποίησαν σήμερα την πρώτη κοινή συνάντηση μετά τις πρόσφατες εκλογές της ΟΕΛΜΕΚ και της ΠΟΕΔ. Οι τρεις Οργανώσεις επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους για συνέχιση της στενής συνεργασίας που οικοδομήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συμφώνησαν να είναι σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό, στην προσπάθειά τους να επιλυθεί επιτέλους το συνταξιοδοτικό ζήτημα των εκπαιδευτικών που μονιμοποιήθηκαν μετά τον Οκτώβριο 2011.

Συγκεκριμένα, εκφράζουν την αποφασιστικότητά τους, εάν χρειαστεί και με δυναμικό τρόπο, με στόχο να πιεστεί η Κυβέρνηση να επιλύσει, μετά από 9 χρόνια, το σοβαρό αυτό πρόβλημα, όπως είχε δεσμευτεί επανειλημμένως.

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις επαναλαμβάνουν τον στόχο τους, για ένταξη όλων των συναδέλφων που παραμένουν ανασφάλιστοι μετά το 2011 σε Κρατικό Συνταξιοδοτικό Σχέδιο, το οποίο θα διασφαλίζει ίσα δικαιώματα για όλους τους συναδέλφους.

Για το λόγο αυτό οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις θα πραγματοποιήσουν συνάντηση με την ΠΑΣΥΔΥ, τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, Μαθητές και Μαθήτριες,
Η Παγκόσμια Μέρα των Εκπαιδευτικών, η 5η Οκτωβρίου κάθε χρόνου, όπως ορίστηκε από το 1994 από την UNESCO και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα των Εκπαιδευτικών. Είναι μια ευκαιρία για να τιμηθεί το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού και για να προωθηθεί η Διακήρυξη της UNESCO και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO), που αφορά στο εργασιακό καθεστώς του Εκπαιδευτικού (1966), καθώς και η Διακήρυξη της UNESCO, που αφορά στο καθεστώς των Εκπαιδευτικών Λειτουργών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1997). Οι διακηρύξεις αυτές αποτελούν διεθνή πρότυπα για το επάγγελμα του Εκπαιδευτικού και πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού από τις Κυβερνήσεις και τους εργοδότες στις χώρες, τουλάχιστον, που υπέγραψαν τις εν λόγω διακηρύξεις, μια εκ των οποίων είναι και η Κύπρος.
Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ θεωρούμε ότι καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη για αναγνώριση της αξίας και της προσφοράς του εκπαιδευτικού από την ίδια την κοινωνία και ενίσχυσης του επαγγελματικού του κύρους. Ειδικά φέτος μέσα από την κρίση της πανδημίας του Covid-19 οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν την ευθύνη της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης σ’ ένα εντελώς διαφορετικό και πρωτόγνωρο περιβάλλον, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας εντός της σχολικής κοινότητας.
Ο ηγετικός ρόλος που αναλογεί στους εκπαιδευτικούς, έχει αναδειχθεί μέσα από τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν καταβάλει (αλλά και που συνεχίζουν να καταβάλλουν καθημερινά) για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Επιπρόσθετα, η πανδημία έχει αναδείξει και την επιτακτική ανάγκη για επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των συνθηκών εργασίας και μάθησης, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και καλύτερες προοπτικές για το δημόσιο σχολείο.
Η εργοδοτική πλευρά, έχει υποχρέωση και καθήκον να διασφαλίσει την εκτίμηση, την αναγνώριση και τον σεβασμό προς τους Εκπαιδευτικούς για το πολυδιάστατο έργο που επιτελούν. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται και η παροχή αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, οι οποίες προϋποθέτουν (μεταξύ άλλων) επαρκείς πόρους για την Εκπαίδευση και τα σχολεία, ασφαλές και υγιές εργασιακό (σχολικό) περιβάλλον, ακαδημαϊκή ελευθερία, επαγγελματική αυτονομία, εμπιστοσύνη στον Εκπαιδευτικό, υψηλής ποιότητας αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση και συνεχή ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη.
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικού, η φωνή των εκπαιδευτικών πρέπει να ακουστεί και να αποτελεί μια ακόμα υπόμνηση προς τις Κυβερνήσεις για τον σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών στην κοινωνία για το πολύτιμο διδακτικό και παιδαγωγικό έργο που προσφέρουν σε χιλιάδες μαθητές.

Από τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις
ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ - ΟΛΤΕΚ

ΠΡΟΣΦΑΤΑΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕΜΑΖΙ ΜΑΣ

Location Χρυσάνθου Μυλωνά 7
2014 Στρόβολος, Κύπρος
Phone+(357) 22 499127
Phone+(357) 22 499156
Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Skype http://skype.com/yourskypename

ΩΡΕΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δευτέρα8:00πμ - 14:00μμ
Τρίτη8:00πμ - 14:00μμ
Τετάρτη8:00πμ - 14:00μμ
Πέμπτη8:00πμ - 14:00μμ
Παρασκευή8:00πμ - 14:00μμ
ΣάββατοΚΛΕΙΣΤΑ
ΚυριακήΚΛΕΙΣΤΑ